Cena

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o. o. z siedzibą Pl. Hallera 5 lok. 7A, 03-464 Warszawa, e-mail: redakcja@skarpawarszawska.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować na adres e-mail redakcja@skarpawarszawska.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu:
wykonania umowy o świadczenie usług;
w celach analitycznych lub statystycznych;
w celu kierowania przez klawaksiegarnia.pl treści marketingowych.
otrzymywanie informacji marketingowych, tylko jeśli została wyrażona zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.
na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz klawaksiegarnia.pl, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług, systemów bankowych i informatycznych.
5. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (można wskazać dane organu)